רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

במעמד מיוחד ונדיר בביתו של הגרש”א שטרן שליט”א בהשתתפות ראשי אגודת ‘שמיטה’ נרכש המטע בו יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטה
חיים רייך

י”ז סיון התשע”ד

במעמד נדיר ומיוחד שהתקיים בערב חג השבועות בביתו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א רב מערב בני ברק ודיין בבית דינו של בעל ה”שבט הלוי” שליט”א, נרכשה הקרקע בה יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטה. במהלך המעמד נעשו כל הקניינים ההלכתיים לחומרא במטע בצפון הארץ בגוש 13806 חלקה 23 בין ראש פינה לחצור הגלילית בסמוך לצומת מחניים. המטע נרכש על ידי ראשי אגודת ‘שמיטה’ כדי לזכות אלפי יהודים בקיום מצוות שמיטה בפועל ממש, על ידי רכישת קרקע חקלאית פרטית הרשומה על שמם בטאבו.

פגישה אצל הרב שטרן רב אגודת שמיטה

יצוין, כי לקראת שנת השמיטה הקרובה נכנסו ראשי אגודת ‘שמיטה’ למעונם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן שליט”א שהביע התפעלותו מהמיזם ואף הוסיף את חתימתו לקריאת קודש. בהתרגשות רבה התקבלו ראשי אגודת ‘שמיטה’ במעונם של גדולי התורה והחסידות שרבים מהם ביקשו לקיים לראשונה מצוות שמיטה כהלכתה ולרכוש באופן אישי יחידת קרקע באמצעות אגודת “שמיטה” שע”י ‘שומרי שביעית’.

אגודת ‘שמיטה’ הוקמה ערב השמיטה הקודמת (תשס”ח) במטרה לאפשר לכל יהודי לקיים מצוות שמיטה כהלכתה ברכישת קרקע חקלאית פרטית (בטאבו) בארץ ישראל. תהליך הקניינים ובחירת הקרקע מלווה על ידי הגרש”א שטרן שליט”א רב מערב בני ברק ודיין בבית דינו של מרן פוסק הדור הגרש” הלוי ואזנר שליט”א ובליווי משרד עו”ד הרפז – הורביץ.

בימים אלו משלימים באגודה את ההערכות למתן מענה לקהל הרחב המבקש להצטרף לגדולי התורה והחסידות שכבר רכשו יחידת קרקע פרטית לקיום מצוות השמיטה בשנת תשע”ה הבעל”ט.

מקור: http://www.kolhazman.co.il/167

התעניינות שיא במיזם אגודת שמיטה

דבורה קורן המוני בית ישראל שנחשפו לראשונה למיזם המיוחד של אגודת שמיטה המאפשר לכל יהודי לקיים בעצמו את מצוות “תשמטנה ונטשתה” “ושבתה הארץ שבת לה’”